Międzynarodowy obrót odpadami

wydany w Recykling – 2007-2
  DRUKUJ
Nowe unijne przepisy


W ubiegłym roku uchwalono Rozporządzenie WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów1. Rozporządzenie to uchyla od 12 lipca 2007 r. rozporządzenie Rady nr 259/93/EWG.

Na terenie całej Unii Europejskiej kwestie związane z międzynarodowym obrotem odpadami regulują obecnie przepisy Rozporządzenia Rady Europy 259/93/EWG2 w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty oraz poza jej obszar. Dokument reguluje kwestię przemieszczania odpadów między państwami członkowskimi Unii, eksportu z tych krajów i importu na teren Wspólnoty z krajów trzecich, a także określa zasady tranzytu odpadów przez UE. W Polsce przepisy te wprowadzono poprzez ustawę o międzynarodowym obrocie odp [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus