Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Drodzy Czytelnicy,(...)

Samorząd wojewódzki mocą ustaw środowiskowych otrzymał odpowiedzialne zadanie budowania spójnego systemu zarządzania środowiskiem. Mamy obowiązek opracowania własnych, odpowiednich programów i planów i jednocześnie jesteśmy ciałem opiniującym dokumenty zarówno krajowe, idąc w dół struktur administracyjnych - powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami i powiatowe programy ochrony środowiska, których opracowanie przypisano ustawowo samorządom lokalnym. Aby zagwarantować ciągłość i skutecz(...)
»

WSA w sprawie opłat stały(...)

Sposób obliczania opłat za usługi wodne od początku ich obowiązywania wzbudzał wątpliwości. Co ciekawe, w jednym z pierwszych wyroków dotyczących opłaty stałej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku opowiedział się za wykładnią przepisów korzystną dla przedsiębiorstw wod-kan. Jednym z głównych elementów reformy związanej z uchwaleniem nowego Prawa wodnego było wdrożenie nowego systemu opłat za gospodarowanie wodami. Mowa tutaj o systemie „opłat za usługi wodne”, k(...)
»