Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Oszczędzaj. Wyłączaj. Odz(...)

Fundacja Nasza Ziemia rozpoczęła realizację społecznej kampanii outdoorowej „Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj.” Jej głównym zadaniem jest edukacja ekologiczna i pop(...)
»

Prace nad systemem EU ETS(...)

Wraz z głosowaniem w Komisji Środowiska 15 grudnia ub.r. został zamknięty kolejny rozdział prac nad zmianą dyrektywy o handlu emisjami gazami cieplarnianymi (ETS). Jakie nowe rozwiązania wdrożono? Podczas prac nad reformą ETS -– systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej – poddano pod głosowanie 17 poprawek kompromisowych oraz kilkadziesiat poprawek, które nie zostały włączone do kompromisów. Decyzje (...)
»