Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowelizacja przepisów ust(...)

W pierwszym półroczu br. weszły w życie zmiany Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wprowadzone trzema ustawami. Natomiast w Ustawie z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w tym okresie zmiany wprowadzono dwiema ustawami. Akty zmieniające ustawę o odpadach to ustawy: z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 223, poz. 1464), z 1(...)
»

Od redaktora(...)

Koszty oczyszczania ścieków w 32. ze 145. ankietyzowanych w 2003 r. przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych kształtowały się na poziomie od 0,2 do 1 zł/m3. W 70. mieściły się w przedziale od 1 do 2 zł/m3, w 34. były większe od 2 zł/m3, ale mniejsze od 3 zł/m3, a w dziewięciu firmach przekroczyły 3 zł/m3. Kalkulowane na ogół na podstawie kosztów ponoszonych w 2003 r., a obowiązujące pod koniec października 2004 r. ceny za odprowadzanie 1 (...)
»