Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Aluminium z odzysku(...)

Z prezesem Aluminium Recykling Organizacja Odzysku SA Zdzisławem Smorawińskim rozmawia Magdalena Dutka Jedyna w Polsce linia do recyklingu puszek aluminiowych, zbudowana przez konińską Hutę Aluminium, działa już pełną parą. Konińska Huta Aluminium jest jedynym w kraju zakładem wytwarzającym aluminium pierwotne, z którego powstają blachy i taśmy. W 2002 roku powstała linia do odzysku aluminium z lakierowanych odpa(...)
»

Duńskie technologie bioga(...)

Koncepcja produkcji biogazu w Danii oraz stosowane typowe rozwiązania różnią się bardzo od niemieckiego rynku z dominującą technologią NaWaRo.  Nie znaczy to jednak, że technologie używane na duńskim rynku biogazowym (znacznie mniejszym od niemieckiego) również nie mają swoich zalet i że nie warto ich zaprezentować. Rozwój biogazowni w Danii został zapoczątkowany w wyniku szoku naftowego w latach 70. Pierwsza rolnicza biogazownia powstała(...)
»