Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Historia gospodarki odpad(...)

Europejskie doświadczenia w obszarze ochrony środowiska, która jest fundamentalnym zadaniem Wspólnoty Europejskiej, są bardzo zróżnicowane. Już w odległych czasach podejmowano działania w celu ochrony środowiska, w tym usuwania nieczystości takich jak odpady. Przede wszystkim, by zapewnić bezpieczeństwo sanitarne obywatelom, a w późniejszych latach także stworzyć skuteczny system ich zagospodarowania pod kątem ekologicznym i ekonomicznym, w(...)
»

Od redaktora(...)

Zagadnienia będące przedmiotem dyskusji we Wrześni zajmują w tym numerze zdecydowanie mniej miejsca niż problemy techniczne. Szkoda, że w podobnych proporcjach nie dzielił się ostatnio czas, jaki zarządy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych poświęcały zagadnieniom organizacyjno-prawnym i problemom technologicznym. W przedsiębiorstwach już zakończono albo kończy się prace nad projektami nowych regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Ci, którzy tworzyli je cztery lub trzy(...)
»