Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Papierowe cyfry(...)

Z Jakubem Tyczkowskim, prezesem Rekopolu Organizacji Odzysku Opakowań, rozmawia redaktor naczelna kwartalnika „Recykling” Katarzyna Błachowicz Czy udało się zbudować efektywny ekonomicznie i ekologicznie system odzysku oraz recyklingu? Ani w ustawodawstwie Polskim ani tym unijnym nie było celów dotyczących efektywności ekonomicznej, więc trudno mówić o realizacji takich celów. Od początku ist(...)
»

Osady na kompost(...)

Robert Lubecki Jeszcze do niedawna w Koszalinie nie bardzo wiedziano, co zrobić z ponad 10 tysiącami ton osadów ściekowych, które gromadziły się co roku w miejskiej oczyszczalni ścieków w Jamnie. Od kilku miesięcy osady trafiające do Zakładu Odzysku Odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie są przerabiane na pełnowartościowy kompost. Pierwsze tysiąc ton kompostu znalazło już nabywców. (...)
»