Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ocena Cyklu Życia (LCA)(...)

Nowa metoda szacowania ekologicznych skutków działalności gospodarczej W obowiązującym obecnie w Polsce systemie przepisów prawnych dotyczących gospodarowania odpadami, szczególnego znaczenia nabierają wszelkie działania związane z odzyskiem polegającym na wykorzystaniu odpadów w całości, w części lub prowadzącym do odzyskania z odpadów substancji, materiałów bądź energii. Istotne stają się także wybrane formy odzysku, określane jako recykling. Działani(...)
»

Diabeł tkwi w szczegółach(...)

  Uchwalona na początku lipca br. ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw podnosi temperaturę spotkań. I tym razem nie mogło być inaczej. W Sejmie RP 14 września 2011 r. odbyła się konferencja „Gospodarka odpadami komunalnymi – wyzwania dla samorządów”. Jej uczestnikami byli głównie przedstawiciele samorządów, burmistrzowie, wójtowie, nie zabrakło również repreze(...)
»