Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Rewitalizacja nieużytków (...)

Nieużytki poprzemysłowe są świadectwem minionej epoki i miejscem występowania nietypowej flory. Współtworzą charakterystyczny krajobraz postindustrialny i poeksploatacyjny. W Zabrzu miasto rozpoczęło bezprecedensowa inwestycję, służącą stworzeniu wyjątkowych terenów zieleni. Wskutek coraz intensywniejszego rozrostu miast jednym ze wskaźników jakości życia i zrównoważonego rozwoju stał się dostęp do terenów zieleni. Dużym problemem są obszary poprzemysłowe, poeksplo(...)
»

Nie tylko slogany(...)

PIE wkroczyła w dziesiąty rok działalności. Jaki wkład w poprawę stanu środowiska i jego ochronę wniosła ta organizacja? PIE ma swój udział we współtworzeniu polityki ekologicznej państwa, w tworzeniu prawa, w wypracowaniu instrumentów ekonomiczno-finansowych, w edukacji ekologicznej, a przede wszystkim w promowaniu polskiego rynku ekologicznego. Proekologiczna działalność zrzeszonych w niej podmiotów skutecznie (...)
»