Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Paragrafy pod lupą(...)

Geneza tworzenia pierwszych budowli przeciwpowodziowych jest tak długa jak historia samej inżynierii wodnej. Władca starożytnego Egiptu, Menes, przegrodził Nil błotem. Najprawdopodobniej użył on do tego glinianych tarasów lub grobli po to, aby zatrzymać wodę na nisko położonym terenie podczas corocznego cofania się powodzi. Faraonowie w Egipcie budowali kanały1. Do najstarszych budowli ochrony przeciwpowodziowej należą wały odgradzające od rzeki mi(...)
»

Wodne akcenty we współcze(...)

Na przestrzeni dziejów woda niezmiennie stanowiła bardzo ważny czynnik w projektowaniu ogrodów. Fontanny, kanały, stawy czy oczka wodne były stale obecne w architekturze krajobrazu, a w niektórych epokach (np. w renesansie) stanowiły wręcz element kluczowy. Z kolei wewnątrz budynków wykorzystywano wodę przede wszystkim w celach użytkowych, zaś w charakterze ozdobnym stosowano jedynie akwaria. Dlatego też pojawiające się w ostatnim czasie koncepcje wykorzystania wody jako dekoracji wnę(...)
»