Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

KIB wobec polityki koncer(...)

Pod koniec listopada w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie z przedstawicielami branży, mające na celu ocenę obecnej sytuacji w sektorze paliwowym i biopaliwowym oraz wypracowanie stanowiska wobec strategii koncernów paliwowych kupujących biokomponenty poza granicami kraju. Dyskusja, która się wywiązała, pozwoliła na zredagowanie pewnych uwag i wniosków, które zostały przekazane do MG. Uczestnicy spotkania przypomnieli, że w obecnych (...)
»

Nowelizacja ustawy o ZSEE(...)

Po trzech latach obowiązywania ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) nadszedł czas jej nowelizacji. Ma ona na celu uszczelnienie systemu gospodarowania zużytym sprzętem oraz wprowadzenie instrumentów umożliwiających osiągnięcie rocznego poziomu zbierania odpowiadającego co najmniej 4 kg zużytego sprzętu w przeliczeniu na obywatela.  Bazując na tekście nowelizacji ustawy o zużytym sprzęcie, (...)
»