Wszystkie artykuły w kategorii: "Listy do redakcji"

Polecane artykuły:

Polska droga do magazynow(...)

Konferencja COP 15 w Kopenhadze dobiegła końca. Przełom, jaki zapowiadano, nie nastąpił. A miał nim być nowy traktat z wiążącymi dla państw limitami emisji gazów cieplarnianych. Limity te miały przede wszystkim ograniczyć uwalnianie do atmosfery dwutlenku węgla. Powstaje więc pytanie, co będzie obwiązywać po wygaśnięciu ustaleń z Kioto? Czasu jest stosunkowo niewiele, bo protokół z Kioto obowiązuje tylko do końca 2012 r. Burza medialna dotycząca ujawnienia kores(...)
»

Metodyki referencyjne w o(...)

Wśród zasad rządzących ochroną środowiska najrzadziej chyba omawiana jest zasada stosowania metodyk referencyjnych, podana w art. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska (dalej: P.o.ś., DzU z 2017 r., poz. 519), podmioty korzystające ze środowiska oraz organy administracji są obowiązane do stosowania metodyk referencyjnych, jeżeli zostały takie określone na podstawie ustawy. Zasada stosowania metodyk re(...)
»