Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Certyfikaty recyklingowe(...)

Wstępne założenia platformy obrotu certyfikatami recyklingowymi dokumentów potwierdzających odzysk i recykling (DPO/DPR) zaprezentowano podczas otwartego spotkania, które odbyło się 16 kwietnia br. w siedzibie Towarowej Giełdy Energii (TGE) w Warszawie. Kilkunastu reprezentantów branży odpadowej, w tym przedstawiciele Departamentu Gospodarki Odpadami przy Ministerstwie Środowiska, wysłuchało prezentacji ówczesnego wiceprezesa TGE – Adama Simonowicza. Propozycją TGE(...)
»

Od redaktora(...)

dr hab. inż. Janusz Łomotowski Instytut Budownictwa i Architektury Krajobrazu Akademia Rolnicza, Wrocław Przy podejmowaniu decyzji o budowie lub rozbudowie elementów infrastruktury technicznej zawsze należy brać pod uwagę fakt, że powinna ona być wykorzystywana przez wiele lat. Drogi, wodociągu czy kanalizacji nie budujemy dla jednego pokolenia. Od wyobraźni projektantów i inwestorów zależy, czy inwestycje te są prowadzone w sposób racjonalny. Ważnym elementem infrast(...)
»