Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekologistyka"


 1. Analiza cyklu życia w teorii Czytaj

   Włodzimierz Szczepaniak

   Iwona Maćków

   Agnieszka Sobianowska-Turek


 2. Budownictwo zrównoważone w Europie Środkowej Czytaj

   Leszek Świątek

   Jerzy Charytonowicz


Polecane artykuły:

System gospodarki ZSEE w (...)

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 29 lipca 2005 r. ustanawia obowiązek sporządzania i przekazywania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska określonych dla poszczególnych podmiotów sprawozdań. Obowiązek ten nakłada na wszystkie podmioty prowadzące działalność w zakresie obrotu sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz w ramach gospodarowania zużytym sprzętem. Rejestr przedsiębiorców i organizacji o(...)
»

Branżowe ABC(...)

  Interpretacja obowiązków dostawców ścieków przemysłowych Proszę o potwierdzenie, czy dokonywana przez nas interpretacja zapisów §10 i 11 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (DzU  nr 136, poz. 964) jest prawidłowa. &(...)
»