Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zarządzanie gospodarką w(...)

W 2015 roku ze zbiorczego systemu odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków korzystało 68,7% ludności kraju, w tym 89,3% w miastach i 37,3% na terenach wiejskich1. Dynamika zmian na przestrzeni 10 lat w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w miastach, a także na wsiach obrazuje złożoność problematyki gospodarki ściekowej obszarów wiejskich2. Dane GUS-u wskazują na znaczne dysproporcje w korzystaniu z sieci kanalizacyjnej między (...)
»

Elektrownie biogazowe na (...)

Na pytanie „Jaka jest przyszłość i stan obecny elektrowni biogazowych na składowiskach odpadów w Polsce” próbowano odpowiedzieć podczas konferencji zorganizowanej 11 czerwca br. w miejscowości Łubna k. Góry Kalwarii. Wydarzenie na terenie składowiska odpadów „Łubna” przygotowali: Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, ENER-G, Hedeselskabet oraz Vireo Energy Polska. Głównymi celami konferencji były: przedstawienie rekomendacji dla zasad wspierania wytwórców energii elektrycznej(...)
»