Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zmiany w systemie ochrony(...)

Choć w Polsce eksmisja „na bruk”, czyli bez prawa do lokalu socjalnego lub tymczasowego, jest niedopuszczalna, to nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów idzie właśnie w tym kierunku. Ustawa z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (DzU z 2017 r. poz. 1529, dalej: ustawa o KZN) wprowadza w swoim art. 119 zmiany w przepisach Ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. DzU z 201(...)
»

Pelety, brykiety - urządz(...)

Raport branżowy cz. 1 (PDF) Raport branżowy cz. 2 (PDF) Raport branżowy cz. 3 (PDF) (...)
»