Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Opłata planistyczna i kon(...)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może mieć różne skutki. Na ten instrument zarządzania przestrzenią trzeba patrzeć m.in. z perspektywy możliwych skutków finansowych. Plan bowiem może doprowadzić zarówno do podwyższenia, jak i do obniżenia wartości nieruchomości. W tym drugim przypadku właściciele nieruchomości mogą kierować do gminy roszczenia odszkodowawcze. Natomiast gdy wartość nieruchomości wzrasta, to gminy (konkretnie ich organy wykonawcze) mogą (...)
»

Dyskusja nad ostateczną(...)

W dniach 1-2 kwietnia odbyła się w Brukseli coroczna europejska konferencja poświęcona tematyce gospodarki odpadami opakowaniowymi w Europie. Tegoroczna konferencja poświęcona była nowelizacji Dyrektywy Unii Europejskiej 94/62, która w dyskutowanym kształcie będzie miała kolosalne znaczenie dla systemów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (...)
»