Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozkład stężeń pyłu zawie(...)

Analiza statystyczna propagacji oraz czasowego występowania emisji materii zawieszonej, powszechnie określanej mianem pyłów, nabrała w ostatnich latach szczególnego znaczenia. Również na terenie Poznania pomiary stężenia pyłu zawieszonego były przedmiotem badań przeprowadzonych przez Wielkopolski Inspektorat Ochrony Środowiska. Z jednej strony istnieją prace korelujące wpływ materii zawieszonej na zdrowie człowieka, z drugiej zaś obserwuje się sukcesywny wzrost tego(...)
»

Samorząd gospodarczy niez(...)

Jak Polska długa i szeroka, od prawie 15 lat toczy się ostra i zakulisowa walka o sposób i formę dopuszczenia przedsiębiorstw do współdecydowania o polskiej gospodarce. Jak do tej pory, decyzje w tych sprawach podejmowane są praktycznie za plecami bezpośrednio zainteresowanych. O wadze tego starcia na gruncie polityki i gospodarki może świadczyć fakt, że najdłużej na uchwalenie w parlamencie czekały dwie ustawy: ustawa zasadnicza, czyli Konstytucja oraz ustawa o reprezentacji samorzą(...)
»