Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biodegradowalne włókna sy(...)

W okresie burzliwego rozwoju różnych gałęzi przemysłu, w tym chemicznego i włókienniczego, motorem wprowadzania na rynek nowych surowców i asortymentów włókienniczych było przede wszystkim zaspokajanie wzrastających potrzeb konsumentów. Podobnie jak w przypadku tworzyw sztucznych, najbardziej oczekiwaną cechą włókien chemicznych była ich trwałość. Fot(...)
»

Mały czy duży trójpak ust(...)

  Polska w Krajowym Planie Działania KPD, przesłanym do Komisji Europejskiej w grudniu 2010 r., poinformowała, że regulacje prawne wymagane dyrektywą 2009/28/WE zostaną przyjęte w oparciu o uchwalenie odrębnego aktu prawnego – ustawy o odnawialnych źródłach energii. Pełne wdrożenie dyrektywy winno nastąpić do 5 grudnia 2010 r. Wiadomo było już wtedy, że przez Polskę termin ten nie będzie dotrzymany, z uwagi na zatwierdzenie samego KPD przez Radę Ministrów do(...)
»