Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kieleckie innowacje(...)

Stolica województwa świętokrzyskiego – Kielce – już po raz piąty była gospodarzem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej połączonej z wystawą pn. „Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji”. Patronat nad trzydniową konferencją (18-20 kwietnia br.) objęło Ministerstwo Budownictwa. Całość zorganizował Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej wraz z kieleckim oddziałem PZITS oraz Wodociągami Kieleckimi. Impr(...)
»

Platforma aukcyjna OZE(...)

Dla wszystkich przemysłowych uczestników systemu OZE w Polsce jedną z ważniejszych informacji jest uruchomienie przez prezesa URE testowej wersji Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA). Udostępnienie owego narzędzia informatycznego stanowi bezpośrednie przygotowanie do uruchomienia finalnej wersji internetowej platformy aukcyjnej, o której mowa w art. 78 ust. 6 ustawy o OZE (dalej jako u.o.z.e.) Narzędzie to będzie realizowało założenia systemu wsparcia wytwarzania (...)
»