Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Partnerskie warsztaty(...)

Koncepcja zrównoważonego rozwoju – począwszy od sławnego Raportu Brundtland z 1987 r. – jest przedmiotem nie tylko dyskusji teoretycznych, ale także praktycznych działań politycznych i gospodarczych. Obejmuje ona trzy filary: cele ekonomiczne, społeczno-kulturowe oraz ekologiczne. Idea realizacji niemiecko-polskich warsztatów badawczych narodziła się podczas pobytu prof. Holgera Rogalla w Polsce. Wraz z polskimi naukowcami zwrócił on uwagę na konieczność spotkania badaczy podejmu(...)
»

Zużyte opakowania szklane(...)

Zainteresowanym gospodarką komunalną znany jest fakt wprowadzania nowego prawa ekologicznego, łącznie z treścią większości ustaw, które będą w najbliższym czasie kształtować obraz polskiej gospodarki odpadami. Napisano o tym już wiele, w dalszym ciągu toczy się polemika dotycząca słuszności niektórych zapisów, jak i braku innych. Jest t(...)
»