Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bo kto daje i odbiera…(...)

Czy właściciele przedsiębiorstw wodociągowych powinni zachowywać się jak dzieci, jedne spółki prywatyzując, inne komunalizując? Dzieci lubią sobie dawać i zabierać zabawki, bo w pewnym wieku „święte prawo własności” jeszcze nie obowiązuje. Starsze znają już przysłowie „Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera”. A dorośli? Pytania te zadaję nie bez kozery, bo pod koniec lutego doszło do bezprecedensowej zmiany właścicielskiej w naszej branży. W jednym z miast na południu kraju(...)
»

Ocena jakości ścieków ocz(...)

Oczyszczalnie ścieków wytwarzają ścieki oczyszczone oraz osady stałe. Ich jakość podlega kontroli służb ochrony środowiska, polegającej na ocenie parametrów fizykochemicznych takich jak zawiesina, azot, fosfor oraz stężenie metali ciężkich. Bioindykacja pozwala na kompleksową ocenę rzeczywistej aktywności biologicznej badanego układu potraktowanego całościowo. Umożliwia ona poznanie interakcji zachodzących między różnymi parametrami oraz biodostępności substancji często bardzo si(...)
»