Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling na świecie"

Polecane artykuły:

Przeciwdziałanie odorom -(...)

Głównym powodem skarg ludności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest problem uciążliwości zapachowej. Ze względu na liczbę i różnorodność źródeł emisji odorów w tym sektorze, dobór uniwersalnej metody ograniczania oddziaływania zapachowego jest bardzo trudny. Redukcję emisji zapachów należy zapewniać już u źródła, poprzez optymalizację parametrów i warunków prowadzenia procesów mającą na celu zapobieganie powstawaniu substancji złowonnych. Ograni(...)
»

Utylizacja odpadów na maz(...)

Inwestycja powstaje dzięki inicjatywie samorządowców z dwunastu gmin północnej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, którzy w 2004 r. powołali do życia Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku. Zachować piękno Budowa zakładu w Spytkowie jest najważniejszym elementem projektu „Regionalny system gospodarski odp(...)
»