Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Nowa rzeczywistość odpado(...)

Zmienił się model postępowania z odpadami. Dzięki przyjętym nowym wytycznym zostanie stworzony zintegrowany, spójny na terenie całego kraju system gospodarowania odpadami. W tym zakresie ustawodawca wprowadził m.in. szereg nowych aktów prawnych, regulujących rozwiązania terytorialne, tj. regiony gospodarki odpadami komunalnymi oraz regionalne instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych. W ten sposób niejako wymuszono wykreowanie noweg(...)
»

Gmina jakich mało(...)

Z wójtem gminy Sośno - Mieczysławem Droboszewskim - rozmawia Magdalena Dutka Jaki jest stan ochrony środowiska naturalnego w gminie Sośno? Pod względem geograficznym gmina Sośno położona jest w północno-zachodniej części województwa kujawsko–pomorskiego, na Ziemi Krajeńskiej. Zajmuje powierzchnić 162.7 km2, na k(...)
»