Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

wydany w Recykling – 2007-11
  DRUKUJ
Obecnie gospodarkę opakowaniami i odpadami opakowaniowymi regulują przede wszystkim ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych1, m.in. w zakresie wymagań stawianych opakowaniom i sprawozdawczości, oraz ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w kwestii gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej2 – w zakresie określenia poziomów odzysku i recyklingu.
Akty te transponują wymagania dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych3.
Zgodnie z nakazami notyfikowano transpozycję ww. dyrektywy. Jednakże jest ona wyjątkowa wśród dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami, gdyż zgodnie z jej art. 16 państwa członkowskie mają obowiązek notyfikacji również w ramach procedury [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus