Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum Recyklingu"

Polecane artykuły:

Co muszą zawierać gminne (...)

Pierwszy obowiązkowy element uchwały to określenie częstotliwości odbierania odpadów od właściciela nieruchomości. Częstotliwość odbioru Zachodzi tu korelacja z postanowieniami gminnych regulaminów utrzymania czystości i porządku, bowiem stosowne regulacje obligatoryjnie muszą znaleźć się również w tym akcie prawa miejscowego. Skoro tak jest, to zarówno regulamin, jak i przedmiotowa uchwała powinny zawierać spójne regulacje. Zdaniem wojewody śląskiego (roz(...)
»

Inteligentne parki (...)

  Parki inteligentne należą do najmłodszej generacji parków w Europie i odzwierciedlają charakterystyczną dla zrównoważonego rozwoju zasadę łączenia funkcji przyrodniczych, gospodarczych oraz społecznych, które często stają się ważnym elementem w polityce władz miejskich.   Inteligentne tereny zieleni są świadectwem innowacyjności oraz troski o jakość życia mieszkańców. Bazując na zapleczu intelektualnym(...)
»