Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"

Polecane artykuły:

Zrównoważony rozwój - nat(...)

Na zakończenie cyklu artykułów dotyczących zrównoważonego rozwoju i możliwości jego wdrażania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego został do omówienia ład ekonomiczny (gospodarczy). Jest on chyba najtrudniejszy do jednoznacznego zdefiniowania i budzi najwięcej emocji wśród zarówno teoretyków, jaki i praktyków gospodarczych. Potrzeba ekologizacji ekonomii, jaką uświadomiono sobie w drugiej połowie XX w., pierwotnie ozn(...)
»

Problemy recyklingu opako(...)

Seminarium "Opakowania a ekologia" - 21.09.2004 Od wprowadzenia w drugiej połowie XX wieku masowej produkcji tworzyw sztucznych, w tym szczególnie polietylenu, ich wykorzystanie jako materiału opakowaniowego nieustannie rośnie i tendencja ta, pomimo szeregu wątpliwości zgłaszanych przez organizacje ekologiczne, z pewnością w najbliższych latach nie ulegnie zmianie. Wynika to z ogromnych zalet tworzyw sztucznych stosowanych do produkcji opakowań(...)
»