Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Sukcesy i porażki nawadni(...)

Sztuczne nawadnianie stosuje się w miejscach, gdzie od zieleni wymaga się wysokich walorów estetycznych, dobrej kondycji i bujnego wzrostu. Decydując się na taki system, warto jednocześnie być świadomym jego korzyści i możliwych ograniczeń. Sztuczne nawadnianie jest obecnie powszechnie spotykanym elementem infrastruktury terenów zieleni. Jego zastosowania obejmują nawadnianie trawnik&oacut(...)
»

Niedostateczne sankcje?(...)

  Rewolucja w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, dokonana zmianą wprowadzoną do Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. DzU z 2012 r. poz. 391, z późn. zm. – u.c.p.g.), wywołała zażartą dyskusję wśród zarówno przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, jak i reprezentantów gmin na temat tego, w jaki sposób powinno (...)
»