Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przeciwdziałanie skutkom (...)

Układy kanalizacji ciśnieniowej jako rozwiązania wchodzące w zakres realizowanych inwestycji, mających na celu skanalizowanie obszarów wiejskich, wywołują określone uciążliwości. Zagniwające ścieki powodują powstawanie gazu siarkowodoru, będącego główną przyczyną uciążliwości, wśród których wymieniamy: odory oraz korozję siarczanową. Sam siarkowodór jest jednocześnie gazem trującym. Skuteczną metodą zwalczania wymienionych uciążl(...)
»

Quo vadis, Rado?(...)

Stowarzyszenie, izba gospodarcza, fundacja, forum? Podczas lutowego spotkania Rady RIPOK w Zakopanem jej członkowie zastanawiali się, w jakiej formule prawnej powinna funkcjonować Rada, aby być równorzędnym partnerem nie tylko dla administracji państwowej, ale też w procesie legislacyjnym. Spotkanie Rady RIPOK, które odbyło się 18 lutego br. podczas Konferencji „Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów”, miało charakter roboczej dyskusji związanej przede wszys(...)
»