Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biblioteka Wod-Kan(...)

Odzysk ciepła odpadowego w instalacjach i systemach kanalizacyjnych D. Słyń, S. Kordana Krosno 2013 ISBN 978-83-62760-31-2 Technologia odzysku ciepła ze ścieków została przedstawiona w publikacji jako jedna z możliwości zmniejszenia zależności gospodarek państwowych od paliw kopalnych, a tym samym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Jednocześnie podkreślano, iż odzysk(...)
»

Akademizm miejski(...)

W XIX w. sztuka nie umiała nadążyć za dynamiką rewolucji przemysłowej i przemian społecznych. Przejawem tej bezradności były wyższe szkoły artystyczne i kierunek studiów – akademizm, bezrefleksyjnie naśladujący dawne formy. Podobnie dzieje się obecnie z gospodarką przestrzenną – nie nadążając za wyzwaniami, woli ona naśladować niż tworzyć. Początkowo XIX-wieczny akademizm odegrał pozytywną rolę, nadając wysoką rangę sztuce i pozycję społeczną artystom. Proces kształ(...)
»