Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

W minionym stuleciu człowiek, poprzez podwyższanie jakości swojej egzystencji, na ogromną skalę rozwinął takie dziedziny przemysłu, które w sposób nieodwracalny wpłynęły degradująco na stan środowiska przyrodniczego. Taki obrót spraw zmusił mieszkańców „zielonej planety” do zastanowienia się nad przyszłością i swoim postępowaniem. Powstały więc nowe dziedziny nauki, które intensywnie rozwijały się na przełomie lat i służyły poprawie naszego wizerunku „niewdzięcznego” mies(...)
»

Przegląd prawa(...)

Przegląd prawa Przegląd prawa Zebrał: Igor Szymkowiak(...)
»