Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Katalog odpadów(...)

W ustawie o odpadach zostały zawarte upoważnienia dla ministrów do wydawania rozporządzeń regulujących szczegółowo wybrane zagadnienia. Do najważniejszych z nich należy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (DzU Nr 112, poz. 1206), które zostało wydane jako pierwsze i do którego odwołują się inne rozporządzenia. Rozporządzenie to transponuje do polskiego prawa wymagania zawarte w decyzji Komisji Europejskiej 2000/532/WE z dnia (...)
»

Energia wyborów(...)

W trakcie kampanii wyborczej tematyka odnawialnych źródeł energii czy energetyki obywatelskiej praktycznie nie zaistniała w poważnych publicznych debatach. Dla żadnego z ugrupowań nie jest to kwestia, o którą naprawdę warto walczyć. W mediach tak kluczowa sprawa jak energetyka, zostaje sprowadzona do dramatu sektora górniczego. Poza tym mówi się jeszcze o tzw. ustawie antysmogowej. Natomiast o ogłoszonym latem 20. stopniu zasilania, z którym na tak dużą skalę mieliśmy do czynienia po raz pier(...)
»