Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpowiedzialność za szkod(...)

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie regulacji dotyczącej odpowiedzialności za spowodowanie pewnych rodzajów szkód w środowisku. Omówiona zostanie Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (DzU nr 75, poz. 793, dalej: ustawa o szkodach), a także wydane na jej podstawie dwa Rozporządzenia Ministra Środowiska: z 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku (DzU nr 82, poz. 501) or(...)
»

EUA… tanio sprzedam(...)

Od stycznia 2013 r. instalacje objęte obowiązkiem rozliczania emisji gazów cieplarnianych będą musiały odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Podstawową platformą handlu staną się aukcje – jedna ogólnoeuropejska i trzy krajowe (w tym polska). Mimo że system EU ETS to nie typowy rynek, tylko konstrukcja polityczna ustawowo regulowana, niestety, nie jest pozbawiony wielu ryzyk. Kończący się w grudniu 2012 r. drugi okres rozliczeniowy pokazał luki w zabezpi(...)
»