Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Uzyskanie świadectw pocho(...)

Zagadnieniem równie ciekawym jak kwestia koncesjonowania, jest możliwość pozyskiwania świadectw pochodzenia w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej w okresie rozruchu technologicznego, w sytuacji, gdy rozruch ten przypada przed uzyskaniem koncesji. Na wstępie należy zauważyć, iż przepisy P.e. w ogóle nie odnoszą się do tej problematyki. Art. 9e ust. 3 P.e. stanowi jedynie, iż świadectwo pochodzenia wydaje prezes URE na wniosek przedsiębiorstwa energety(...)
»

Koszty „bezładu” przestrz(...)

Zgodnie z prawem, ład przestrzenny powinien być podstawą polityki przestrzennej samorządów, a także kryterium przeznaczania przez nie terenów na określone cele i ustalania dla nich zasad zagospodarowania. Jednak praktyka wskazuje, że w sferze tej można mówić bardziej o „bezładzie” przestrzennym, którego wysokie koszty obciążają nas i następne pokolenia. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa zasady kształtowania polityki przestrzennej oraz zakr(...)
»