Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Z życia Związku: zwycięst(...)

Prezydent RP podpisał 23 sierpnia 2005 r. ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (w tym nowelę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 29 sierpnia odbyło się uroczyste otwarte posiedzenie Zarządu Związku, w czasie którego omówiono kilkumiesięczne intensywne prace nad zapewnieniem ustawie zapisów nieeliminujących przedsiębiorców z rynku (co byłoby skutkiem przedłożenia rządowego). Stało się to, co wydawało się niemożliwe. Na pewno rozwiązania wymaga(...)
»

Innowacyjny układ odzysku(...)

W grudniu 2012 r. Elektrociepłownia Białystok uruchomiła drugi fluidalny kocioł biomasowy K6, który powstał w wyniku konwersji istniejącego kotła węglowego OP-140. W kotle tym spalana jest surowa biomasa o wilgotności w zakresie 30-55%. Spalanie tak wilgotnego paliwa powoduje, iż część ciepła powstająca w jego czasie zużywana jest na odparowanie wilgoci zawartej w paliwie. Ciepło to wraz ze spalinami zostaje bezpowrotnie utracone. (...)
»