Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konieczność współpracy(...)

Ustawa, zwana potocznie metropolitalną, dotąd nie wyszła poza fazę projektów przygotowywanych przez jedne gremia i kontestowanych przez inne. Ostatnią, znaną mi inicjatywę w tej materii podjęto w styczniu br. i miała ona wejść w życie najpóźniej jesienią 2010 r. Tymczasem procesy polegające na tzw. rozlewaniu się miast, wyludnianiu ich śródmieść, obniżaniu się dochodów, narastaniu trudności komunikacyjnych itp. postępują i wymagają podjęcia działań naprawczych. Wyd(...)
»

Siła związku(...)

W Konkursie o Puchar Recyklingu obserwujemy coraz większe zainteresowanie i skuteczność działań związków gmin. W przypadku gospodarki odpadami ich działalność pokazuje, że sukces w tym zakresie jest możliwy nie na małym poletku jednej gminy, a na terenie zamieszkałym przez kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy osób. Ma to sens, bowiem wzrasta efektywność ekologiczna i ekonomiczna takiego przedsięwzięcia. (...)
»