Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O kanalizacji w Łodzi(...)

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych – oddział w Łodzi wraz z Instytutem Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej zaprosili osoby związane z projektowaniem, budową i eksploatacją systemów kanalizacyjnych do udziału w VII Zjeździe Kanalizatorów Polskich POLKAN’11, który odbył się w dniach 5-6 maja br. w Łodzi. Jednym z jego tematów wiodących była problematyka zagospodarowania wód opadowych, w tym (...)
»

Biopaliwa wczoraj i dziś(...)

Transport jest dynamicznie rozwijającym się sektorem, praktycznie w 100% zależnym od ropy naftowej oraz mającym największy udział w globalnym i lokalnym zanieczyszczaniu środowiska. Dlatego biopaliwa coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Przez „biopaliwa” rozumie się paliwa pochodzące ze źródeł odnawialnych. Wśród nich wyróżniamy biopaliwa stałe, płynne oraz gazowe1-3. W ostatnich latach szczególną wagę przywiązuje się do paliw do pojazdów samochodowych. Opr(...)
»