Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

PPP… po prostu(...)

Obecnie zbiegają się ze sobą – niczym przeciwne fale – negatywne i pozytywne okoliczności, w wyniku których możliwa jest do osiągnięcia nowa jakość w planowaniu oraz wdrażaniu przedsięwzięć – o czym szerzej w poniżej opisanym przykładzie. W czasach dekoniunktury często sięga się po starsze idee, których wcześniejsze wykorzystanie nie było konieczne. Staną się one istotną częścią europejskiego programu antykryzysowego, który promuje inwes(...)
»

W burzliwych czasach…(...)

XVII Zwyczajne oraz XVIII Nadzwyczajne Zgromadzenie ZPGO odbyły się 23 marca br. W głównej mierze poświęcone były debacie nad projektem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, włącznie z zapisami „czyszczącymi” ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z obligatoryjnych przetargów. W wyniku dyskusji jednomyślnie podjęto decyzję o powołaniu Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego (OKP) (...)
»