Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ograniczmy zanieczyszczen(...)

Transport samochodowy może być istotnym źródłem zanieczyszczeń powietrza zwłaszcza w miastach. Elektromobilność, car sharing, inteligentny transport to tylko niektóre ze sposobów na jego ograniczenie. Światowe organizacje badające jakość powietrza w aglomeracjach miejskich biją na alarm. Powietrze w miastach jest złej jakości, a jego wpływ na zdrowie człowieka – w skali zarówno krótko-, jak i długoterminowej – jest negatywny. Pozytywny jest natomiast fakt, że świado(...)
»

Pomoc publiczna zreformow(...)

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, opublikowanymi w lipcu br., polski rząd ma 18 miesięcy na uregulowanie zasad wynagradzania podmiotów wykonujących usługi publiczne o powszechnym interesie gospodarczym. Stanowią one podstawę do szerszej reformy wymogów kwalifikujących państwowe środki do zjawiska pomocy publicznej. W tym zakresie można mówić o liberalizacji tych zasad, którą podjęto na posiedzeniu KE 15 lipca br. Dokument konsultacyjny pt. „Plan Działania – (...)
»