Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zmiany klimatyczne – różn(...)

Niedawno w Poznaniu debatowano na temat możliwości i potrzeby ograniczenia wpływu działalności gospodarczej człowieka na zmiany klimatu. Konferencja ta stała się też powodem, dla którego wydawcy zaproponowali czytelnikom, niekoniecznie ściśle naukowe, pozycje dotyczące tej problematyki. Jedną z nich jest „Ekologia – stereotypy i rzeczywistość” Patrice de Plunketta. Autor jest dziennikarzem i eseistą demaskującym „despotyzm ekonomii”. Pisze on np. o wydaniu(...)
»

Pięć lat odzysku(...)

Proces dostosowywania polskiego prawa z zakresu gospodarki odpadami do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej zapoczątkował pakiet ustaw określających obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi. Ustawy te uchwalono przed pięcioma laty – 11 maja 2001 r. Fakt ten można uznać za narodziny systemu odzysku i recyklingu w Polsce. Obowiązujące ustawy przejęły wiele standardów funkcjonujących w Unii, przede wszystkim zasadę „zanieczyszczając(...)
»