Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nowy program wsparcia spo(...)

Nowy program wsparcia społecznego budownictwa czynszowego   Z inicjatywy ministra infrastruktury i rozwoju w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dotyczą one m.in. projektów realizowanych w ramach Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) i spółdzielni mieszkaniowych.   Badan(...)
»

Ikony pamięci narodowej(...)

Miejsca pochówku z okresu I wojny światowej przez lata pozbawione opieki ulegały zniszczeniu, część nawet zupełnie zanikła w krajobrazie. Tymczasem są one jednocześnie żywym pomnikiem historii, zabytkiem zieleni oraz często pomnikiem przyrody. W woj. łódzkim od kilku lat podejmowane są próby ich ochrony, odnowy i promocji. (...)
»