Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ostatnia prosta w Konkurs(...)

XV edycja Konkursu o Puchar Recyklingu odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Izby Ekologii oraz Związku Miast Polskich. Do 7 lipca br. przyjmowaliśmy zgłoszenia do udziału w Konkursie. Efekt? 74 uczestników! Każdy z podmiotów miał prawo zgłosić się we wszystkich proponowanych dziewięciu kategoriach. Przez cały sierpień br. odbywały się posiedzenia komisji konkursowych, podcza(...)
»

OZE na Europejskim Kongre(...)

Zalety środowiskowe wykorzystywania OZE nie budzą wątpliwości. Jakie są jednak realne szanse na wdrożenie ich w Polsce? Co stoi na przeszkodzie realizacji ambitnych planów 15-procentowego udziału OZE w zużyciu energii w 2020 r.? Na te pytania odpowiadali prelegenci i uczestnicy panelu „Energetyka: odnawialne źródła energii” w drugim dniu Kongresu w Katowicach. Spotkanie rozpoczęło się od prognozy dotyczącej wykorzystania OZE w Polsce. (...)
»