Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Funkcjonowanie kompostown(...)

Kompostownia w Katowicach jest zakładem służącym do przetwarzania odpadów komunalnych metodą kompostowania wg technologii M-U-T DANO. Zakład stanowi jeden z wydziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (MPGK) w Katowicach. Zlokalizowany jest na obrzeżu miasta. Działalność zakładu finansowana i rozliczana jest w ramach MPGK. Należy tu podkreślić, że działalność kompostowni nie jest w żaden sposób dofinansowywana z budżetu miasta (posiadające(...)
»

Stosowanie grzybów mikory(...)

Ubiegłoroczne upały oraz stosunkowo niewielkie opady atmosferyczne, zwłaszcza w okresach maksymalnego zapotrzebowania na wodę ze strony roślin (od połowy maja do połowy lipca), wpłynęły na bardzo zły stan zdrowia drzew i krzewów w warunkach miejskich. Szczególnie ucierpiały klony, lipy i kasztanowce. Były to pierwsze objawy wystąpienia tzw. posuchy. Przy dalszym braku wody w podłożu stan ten pogłębiał się i w krytycznych sytuacjach dochodziło do całkowitego zamieran(...)
»