Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kryteria zrównoważonego r(...)

Jednym z wyzwań dla dynamicznie zmieniającego się rynku biopaliw są zapisy dyrektyw 2009/28/WE i 2009/30/WE UE, określające kryteria zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw.  W dużym uproszczeniu dyrektywy te opisują m.in. wymagane poziomy redukcji emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu biopaliw, a oprócz tego warunki, jakie mają spełniać źródła pozyskiwania surowców do produkcji biopaliw. W konsekwencji, przyjęcie i (...)
»