Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Układ kogeneracyjny(...)

Eksploatatorzy oczyszczalni ścieków często zastanawiają się nad zastosowaniem lub modernizacją układów kogeneracyjnych wykorzystujących jako paliwo biogaz z fermentacji osadu ściekowego. Warto pamiętać, że inwestycja w taki układ może być kosztowna, a jej bilans ekonomiczny może być zakłócany nieprzewidywalnością wartości giełdowej świadectw pochodzenia energii. Decyzja inwestycyjna wymaga zatem dużej rozwagi i szczegółowej analizy wy(...)
»

Małe jest piękne (...)

 Nie wszędzie istnieją rozległe obszary cenne pod względem przyrodniczym, nie każdy las jest Puszczą Białowieską. Jednak w polskim systemie ochrony przyrody jest miejsce nie tylko dla parków narodowych, obszarów Natura 2000 i innych wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody. Istnieją również formy indywidualne. Zaliczamy do nich pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. (...)
»