Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Dwa oblicza „zwycięstwa”(...)

Kiedy w 1990 r. pospiesznie, tuż przed pierwszymi wyborami, przywracano pojęcie samorządu terytorialnego, przywrócono mu także pewne poprzednio posiadane kompetencje. Używam słowa „pospiesznie”, bo tylko w ten sposób można wytłumaczyć ich niepełność, a często także niespójność. Powstały dwie, teoretycznie uzupełniające się, administracje: państwowa i lokalna, samorządowa. Owe wspomniane kompetencje od samego początku stały się powodem dyskusj(...)
»

Pamiętajcie o oczyszczaln(...)

Trwa wdrażanie dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, zgodnie z zasadami określonymi w traktacie akcesyjnym i z terminami przejściowymi do końca 2015 r. Zbliżamy się do apogeum inwestycyjnego, które pozwoli nam spełnić warunki w tym zakresie. Podstawowym instrumentem wdrażania dyrektywy jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Trzecia aktualizacja programu została zatwierdzona przez Radę Mi(...)
»