Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Unia Europejska a odpady (...)

Opakowania to niezbędny czynnik współczesnej gospodarki umożliwiający szybką i sprawną dystrybucję produktów ułatwiającą codzienne życie. Są również nośnikami reklamy produktów i sposobu ich powtórnego zagospodarowania. Opakowania są dobrym surowcem do wtórnego wykorzystania, jednakże najtańszą metodą ich utylizacji jest składowanie na wysypiskach śmieci. W różnych krajach problemy ich deponowania zrodziły się z ostrą krytyką „zielonych”, ale przede wszystkim kons(...)
»

Kielecki sukces(...)

Do niedawna tylko Bydgoszcz kojarzyła się z międzynarodowymi targami maszyn i urządzeń dla wodociągów i kanalizacji. Dziś jest inaczej. W październiku na mapie branży wodociągowo-kanalizacyjnej pojawiło się jeszcze jedno znaczące miejsce – Kielce. To właśnie stolica województwa świętokrzyskiego w dniach od 15 do 17 października br. była gospodarzem Międzynarodowych Targów „Infrastruktura wodno-(...)
»