Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bioenergia w Polsce (...)

W ramach cyklu Barometr Rynku w dniach 26-27 kwietnia br. odbyła się konferencja Bioenergia w Polsce, poświęcona zagadnieniom biomasy i biogazu. Spotkanie skierowane było do przedstawicieli sektora odnawialnych źródeł energii, w tym reprezentujących m.in. przedsiębiorstwa energetyczne, elektrownie, producentów z wielu sektorów gospodarki, a także do właścicieli wszystkich firm i instytucji zainteresowanych inwestycjami na rynku energii odnawialnej, wytwarzaniem en(...)
»

Aktualna sytuacja formaln(...)

Od lipca 2006 r. Polska jest pełnoprawnym członkiem europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Uruchomiony został rejestr uprawnień do emisji CO2, który umożliwi handel tymi uprawnieniami na Towarowej Giełdzie Energii. Na światowych giełdach cena uprawnień do emisji w lipcu br. przekroczyła 17 euro/t, zaś w sierpniu wahała się na poziomie 15,1-16,3 euro/t. W pierwszej fazie sesji na TGE w systemie notowań jednolitych zawarto jedną trans(...)
»