Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Płacić czy nie płacić, ot(...)

A dokładnie – ile płacić i kto ma płacić? Bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. W 2018 r. chodzi o duże pieniądze, w latach kolejnych zaś o gigantyczne pieniądze. Wszystko to za sprawą rozporządzenia Rady Ministrów z 6 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (DzU z 2017 r., poz. 723), które w załączniku nr 2 zrównuje i znacząco podwyższa opłaty m.in. za odpady pochodzące z przetwarzania(...)
»

Samorządowcy wyróżnieni(...)

Stanisław Gawłowski, zastępca prezydenta Koszalina, oraz Włodzimierz Tomaszewski, zastępca prezydenta Łodzi, to pierwsi samorządowcy, którym Zarząd Główny Krajowej Izby Gospodarki Odpadami w Warszawie przyznał tytuł honorowego członka KIGO. Honorowe członkostwo Izby jest wyróżnieniem za „szczególne zasługi dla gospodarki komunalnej oraz tworzenie kompleksowych i racjonalnych rozwiązań w gospodarce odpadami, mających istotny wpływ na ochronę środowiska i jakość życia społeczności lokalnych (...)
»