Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rusza budowa w Łężycach(...)

Dwa lata trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów w Łężycach dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Proces ten wydłużały skomplikowane i długotrwałe procedury unijne. 12 maja br. podpisano kontrakty z Narodowym Funduszem, jako jednostką wdrażającą projekt: Konsorcjum CES prowadzić będzie doradztwo techniczne i nadzór nad budową zakładu, a Hydrobudowa 9 - roboty budowlane. Inwestycja jest przykładem (...)
»

Jakość wód opadowych w as(...)

Aby stworzyć podstawę do podejmowania właściwych decyzji w zakresie odprowadzania i oczyszczania spływów wód opadowych i roztopowych, należy przede wszystkim znać ich charakterystykę jakościową oraz standardy zanieczyszczeń. Znajomość wskaźników zanieczyszczenia wód opadowych odprowadzanych z powierzchni szczelnych jest konieczna przy wykonywaniu projektów odwadniania terenów zurbanizowanych i oczyszczalni wód opadowych, przy sporządzaniu raportów o oddziaływaniu na środowisko or(...)
»