Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Powrót do źródeł(...)

Dlaczego dla Mazowsza tak ważny jest rozwój gospodarczy oparty o odnawialne źródła energii? Województwo mazowieckie dysponuje dużym, niewykorzystanym potencjałem zasobów energii odnawialnej, m.in. zasobami biomasy drzewnej, słomy czy też biogazu rolniczego. Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii jest więc dla województwa wielkim wyzwaniem. Świat stopniowo odchodzi od energetyki konwencjonalnej, emitującej dwutlenek węgl(...)
»

Uciążliwy hałas(...)

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach świata, hałas uznano za jeden z przejawów zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Należy bowiem do tych szkodliwych czynników w otoczeniu człowieka, których oddziaływanie nasilało się wraz z rozwojem cywilizacyjnym. Poziom hałasu w środowisku ma związek z uprzemysłowieniem i urbanizacją, zwłaszcza z funkcjonowaniem komunikacji. Źródłami męczących i niepożądanych dźwięków są głównie środki transportu, a także głośno pracujące maszyny i urządzenia pro(...)
»