Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.   Prosto z wokandy Zmiana granic regionów gospodarki odpadami komunalnymi a skarga na WPGO Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 4 marca 2015 r., sygn(...)
»

Co zrobić z odpadami wyso(...)

Problemy z zagospodarowaniem frakcji kalorycznej odpadów narastają od lat. Mowa o 3 lub 4 mln ton odpadów rocznie, których nikt nie chce. Konieczne jest współdziałanie wielu środowisk, by znaleźć rozwiązanie. Spotkanie reprezentantów branży odpadowej odbyło się 3 sierpnia w Warszawie. Branża odpadowa jest zadowolona z przyjęcia tzw. pakietu odpadowego, czyli nowelizacji ustaw o odpadach i o Inspekcji Ochrony Środowiska. Zwraca jednak uwagę, że ciągle nierozwiązany j(...)
»