Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"

Polecane artykuły:

Opłaty za odprowadzanie w(...)

Za odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków w zakresie zdefiniowanym przez przepisy niemieckiego prawa wodnego odpowiada gmina lub miasto. Właściwe służby komunalne są zobowiązane zagwarantować bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie ścieków z przynależnej jej zlewni, a także zapewnić odprowadzanie ścieków tak, aby nie następowały podtopienia budynków i ulic. Oznacza to, że komuna odpowiada za opracowanie całościowej koncepcji odprowadzania ścieków ze swojego terenu, a także(...)
»