Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"

Polecane artykuły:

Wielkotonażowa produkcja (...)

Wielkotonażową produkcję pali alternatywnych i odnawialnych na bazie odpadów komunalnych i przemysłowych dla energetyki można zrealizować w Regionalnym Zakładzie Kompleksowej Gospodarki Odpadami – RZKGO, przygotowanym na przyjmowanie 240 tys. ton odpadów komunalnych rocznie. RZKGO z założenia nie jest tylko zakładem segregacji odpadów, ale obiektem, w którym zostają one uzdatnione do postaci surowców wtórnych lub przetworzone na go(...)
»