Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

KRAJ Miliony na usuwanie azbestu Ponad 2,3 mln zł dotacji na usuwanie azbestu trafi do dolnośląskich gmin. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu właśnie ogłosił wyniki konkursu, którego rezultatem będzie unieszkodliwienie ponad 3,5 tys. ton tego niebezpiecznego materiału. Beneficjentami konkursu są jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zaw(...)
»

Od redaktora(...)

Dobrze rozwinięta sieć transportowa jest ważną częścią łańcucha dostaw. Wspiera handel oraz wzrost gospodarczy, a także sprzyja tworzeniu miejsc pracy. Sieci transportowe umożliwiają efektywną dystrybucję towarów i przemieszczanie się ludzi. Transport został uznany za dziedzinę gwarantującą zapewnienie trzech z czterech swobód stanowiących podstawy wspólnego rynku – swobody przepływu osób, towarów i usług – co zostało zapisane w traktacie rzymskim z 1957 r. Udział transportu w wartości dodane(...)
»