Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czy jesteśmy skazani na b(...)

Wydaje się, że ludzkość, a przynajmniej Europa, wkroczyła właśnie nieodwołalnie na ścieżkę z napisem OZE, a zastąpienie paliw kopalnych biomasą jest jedną z alternatyw, częściowo rozwiązującą problem bezpieczeństwa energetycznego. W ostatnich dniach media donosiły: „Ceny energii wzrosną, nawet jeśli limity emisji CO2 będą wyższe”, „Uprawnień i tak za mało”, „PKE: nasze uprawnienia do emisji CO2 w(...)
»

Wartość ukryta w pofermen(...)

Przed rozwijającym się sektorem biogazowni rolniczych w Polsce i Europie stoi poważne wyzwanie – zagospodarowanie poferementu. W jaki sposób wykorzystać go najefektywniej? W Europie pracuje obecnie ok. 14 500 instalacji biogazowych. W świetle zarówno unijnej dyrektywy o odpadach, jak i polskiej ustawy o odpadach poferment kwalifikowany jest jako odpad. Najprostszą metodą jego zagospodarowania jest bezpośrednie rozprowadzanie po polach. Zagospo(...)
»