Nagroda Pracy Organicznej

wydany w Recykling – 2006-6
  DRUKUJ
Redakcja miesięcznika „Przegląd Komunalny” ogłosiła V edycję Nagrody Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska. Do tej pory była ona przyznawana raz do roku osobie fizycznej lub instytucji, której działania wywarły pozytywny wpływ na stan środowiska w Polsce. W tym roku Kapituła Nagrody postanowiła uhonorować także dziennikarzy, którzy poprzez swoje publikacje wpływają na kształtowanie postaw proekologicznych. Ze względu na zasługi ostatniego laureata, założyciela i redaktora naczelnego „Przeglądu Komunalnego”, propagatora działań w ochronie środowiska i pomysłodawcy Nagrody, postanowiono również zmienić dotychczasową nazwę na Nagrodę Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki.
Celem przyznania Nagrody jest uhonorowanie osiągnięć osób działających na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz propagujących postawy promujące ochronę środowiska.
Kandydatury do nagród można zgłaszać w dwóch kategoriach:
• dla osób aktywnie działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, które rozpowszechniają i wdrażają przedsięwzięcia zmierzające do ochrony środowiska (samorządowców, przedsiębiorców, naukowców, przedstawicieli pozarządowych organizacji ekologicznych),
• dla dziennikarzy, publicystów i zespołów redakcyjnych, promujących postawy ekologiczne, których publikacje w znacznym stopniu przyczyniają się do podnoszenia poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska.
Kandydatury mogą zgłaszać instytucje, stowarzyszenia twórcze i zawodowe, izby branżowe, redakcje, firmy oraz członkowie Kapituły Nagrody.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 października br. Zgłoszenia rozpatrywane będą zgodnie z obowiązującym Regulaminem, dostępnym na www.komunalny.pl.
Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres redakcji:
„Przegląd Komunalny”, ul. Daleka 33, 60-124 Poznań, z dopiskiem: „Nagroda im. Wojciecha Dutki”
(rm)

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus