Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd Prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.   PROSTO Z WOKANDY Co podlega opłacie za usługi wodne? Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 14 lutego 2019 r., sygn. akt IV SA/Po 1021/18. Po wejściu w życie Ust(...)
»

Zgnieć śmieć(...)

  Czy w gospodarowaniu odpadami ma znaczenie wielkość i ilość? Zdecydowanie tak, i to na każdym etapie. Tym, na co każdy ma wpływ, jest decyzja o zakupie. Dzięki przemyślanym wyborom wiele odpadów może w ogóle nie powstać. Należy korzystać z tej możliwości i unikać wielokrotnego lub w ogóle niepotrzebnego opakowania. Wówczas nie wymusi się wielu dodatkowych działań, kosztów, a niekiedy uniknie się problemów towarzyszących zagospodarowan(...)
»