Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Siła związku(...)

W Konkursie o Puchar Recyklingu obserwujemy coraz większe zainteresowanie i skuteczność działań związków gmin. W przypadku gospodarki odpadami ich działalność pokazuje, że sukces w tym zakresie jest możliwy nie na małym poletku jednej gminy, a na terenie zamieszkałym przez kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy osób. Ma to sens, bowiem wzrasta efektywność ekologiczna i ekonomiczna takiego przedsięwzięcia. (...)
»

Renowacja studni wodociąg(...)

W idealnych warunkach jednorodnego gruntu, składającego się z kulistych, gładkich, chemicznie obojętnych ziaren i zdemineralizowanej, jałowej wody oraz stabilnego zasilania warstwy wodonośnej studnia pracowałaby do czasu mechanicznego uszkodzenia filtra. W praktyce obserwujemy procesy starzenia się studni z rosnącą depresją, czego przyczyną są procesy zbliżone do tych zachodzących w filtrach żwirowych stacji uzdatniania. Wymaga to płukania złoża z częstotliwością zależną od wydajności(...)
»