Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Trzy czy dziesięć lat?(...)

To, jak długi jest termin przedawnienia roszczeń gminy przeciwko przedsiębiorcy przesyłowemu w kontekście zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych, zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Co do zasady roszczenia o zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przedawniają się w terminie dziesięcioletnim (art. 118 Kodeksu cywilnego). Szczególny przypadek, wykraczający jednak poza ramy niniejszej publikacji,(...)
»

Po zielonej stronie mocy(...)

Czy proponowany obecnie program działań rządu stanowi odpowiedni sygnał dla inwestorów do podejmowania działań w zakresie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną? Na jakich technologiach ma się opierać produkcja energii w Polsce po 2020 r.? Jakie paliwa powinien zawierać tzw. miks energetyczny? Czy przyjęty przez KE ambitny plan związany z redukcją emisji jest realny? Tego typu pytania zadano podczas VII Międzynarodowej Konferencji NEUF 2012 New Energy User Frien(...)
»