Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Karawana jedzie dalej(...)

Mimo różnych wydarzeń i prób wpłynięcia na zmianę sytuacji, życie toczy się swoim rytmem. Boleśnie odczuła to ostatnio branża wod-kan, śledząc proces legislacyjnych zmian podstawowych aktów prawa regulujących jej działalność.  Po fatalnie procedowanej i ostatecznie z błędami wdrożonej ustawie Prawo wodne, kolejnym przykrym doświadczeniem była zmiana ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Z pozorowanymi konsultacjami, bez (...)
»

Centra odzysku materiałów(...)

Rynek wtórnych materiałów budowlanych w wielu wysoko rozwiniętych krajach zachodnich zajmuje ugruntowaną pozycję, ma szeroką grupę stałych klientów i jest sektorem dochodowym, choć ciągle operuje w stosunkowo wąskiej niszy przemysłu budowlanego. Funkcjonujące w wielu krajach centra odzysku materiałów budowlanych mogą być kojarzone z polskimi komisami meblowymi lub budowlanymi. (...)
»