Odpady opakowaniowe – teoria i praktyka realizacji ustawowych obowiązków

wydany w Recykling – 2006-5
  DRUKUJ
Firma Abrys zorganizowała II Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową „Odpady opakowaniowe – teoria i praktyka realizacji ustawowych obowiązków”. W końcowej części obrad coraz częściej pojawiały się propozycje zebrania najczęściej zgłaszanych problemów i wątpliwości w celu przedstawienia ich odpowiednim gremiom odpowiedzialnym za stanowienie prawa.

W trakcie konferencji, przy bardzo licznym i aktywnym udziale uczestników, omówiono najważniejsze zmiany w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, opłacie produktowej i depozytowej. Poza tym dyskutowano o problemach związanych z realizacją zapisów ustawowych (w tym klasyfikacją opakowań i odpadów opakowaniowych), postępowaniem z opakowaniami po środkach niebezpiecznyc [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus