Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gminny monopol(...)

Często zdarza się, że gminy próbują wykorzystywać swoją pozycję do ochrony interesów własnych spółek. Tymczasem wszelkie tego typu działania są sprzeczne z prawem antymonopolowym. Przedsiębiorcy, którzy spotykają się z jednostkami samorządowymi, nadużywającymi pozycji dominującej na rynku usług komunalnych, mogą zwrócić się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o wszczęcie postępowania antymonopolowego. W praktyce monopolowej jednostki samorządu terytorialnego, (...)
»

Drzewa jesienią i zimą (...)

Wartość drzew w aglomeracjach jest nie do przecenienia i warto wiedzieć, jakie czynniki mają wpływ na pogorszenie kondycji drzew, aby móc ograniczyć do minimum szkody oraz by drzewa mogły w dobrym zdrowiu przetrwać do nowego sezonu.          Starania o utrzymanie zieleni w mieście należy rozpocząć już na etapie projektowania założeń. Trudne warunki zimowe zniosą tylko najodporniejsze gatunki, takie jak: klon polny (Acer campestre), kl(...)
»