Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Apel o respektowanie praw(...)

Opublikowane przez Ministerstwo Środowiska dane dotyczące implementacji przepisów z zakresu gospodarki odpadami, wprowadzonych Ustawą z 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 175, poz. 1458) porażają wręcz biernością gmin w zakresie realizacji swych ustawowych obowiązków. Wynika z nich, że zaledwie 24% gmin uchwaliło regulaminy utrzymania czystości i porządku, a tylko 6% wdrożyło przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółow(...)
»

Urządzenia fotowoltaiczno(...)

Wzrost cen paliw konwencjonalnych oraz troska o ochronę środowiska naturalnego przyczyniły się do zintensyfikowania prac nad wykorzystaniem źródeł energii odnawialnych. Konieczne jest poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii, w szczególności bezpiecznych dla środowiska naturalnego kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Urządzenia do konwersji energii promieniowania słonecznego mają szansę stać się dominującymi również w Polsce, j(...)
»