Recykling przepracowanych płynów chłodniczych

wydany w Recykling – 2006-3
  DRUKUJ
Płyny chłodnicze oparte na glikolu etylenowym znajdują powszechne zastosowanie w motoryzacji, w przemyśle w instalacjach chłodniczych oraz w coraz popularniejszych w naszej strefie klimatycznej instalacjach klimatyzacyjnych. Szacuje się, że polski rynek zużywa rocznie ok. 30 tys. ton płynów chłodniczych.

Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z celów, któremu Unia Europejska poświęca obecnie szczególną uwagę. Obowiązujące dyrektywy UE wymuszają na krajach członkowskich konieczność opracowywania i wdrażania nowoczesnych technologii, ograniczających negatywny wpływ przemysłu na środowisko. W ramach przyjętych przez UE kierunków rozwoju, które obowiązują również w Polsce, w podejmowanych pracach należy uwzględniać kilka elementów. Należy do nich wprowadzenie systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001, wdrożenie nowoczesny [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus