Maszyny do recyklingu materiałów otrzymywanych z rozbiórki Cz. II

wydany w Recykling – 2006-3
  DRUKUJ
Wyburzenia obiektów budowlanych

Prowadzone likwidacje obiektów budowlanych są źródłem surowca do produkcji kruszyw betonowych i betonowo-ceglanych. Konstrukcja urządzeń do produkcji kruszyw typu „recykling” oparta jest całkowicie na urządzeniach przeróbczych produkowanych dla kopalń surowców skalnych.


W ostatnich kilkunastu latach wzrosło zapotrzebowanie w przemyśle przeróbczym na urządzenia przystosowane do szybkiego przemieszczania i lokalizowania w pobliżu pobierania urobku. Z czasem producenci przewoźnych maszyn przeróbczych rozszerzyli swą ofertę, dostosowując produkowane urządzenia do recyklingu materiałów porozbiórkowych. Ulokowanie maszyn utylizujących odpady budowlane w pobliżu demontowanych obiektów rozwiązuje problem ich transportu. Przetworzone, gotowe do ponownego wykorzystania materiały w [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus