Ekoprojektowanie a recykling samochodów

wydany w Recykling – 2006-3
  DRUKUJ
Celem producentów samochodów jest oferowanie klientom pojazdów odpowiadających wymaganiom technicznym, gwarantujących komfort jazdy i wysoki stopień bezpieczeństwa, ale jednocześnie takich, które uwzględniają potrzeby ochrony środowiska. To ostatnie kryterium jest najnowszym elementem uwzględnianym przy projektowaniu samochodów.

Znaczenie ochrony środowiska wzrosło w ostatnich latach ze względu na zwiększającą się świadomość ekologiczną użytkowników samochodów oraz wprowadzanie nowych regulacji prawnych, wymuszających na producentach działania proekologiczne.
Ze względu na skalę zjawiska, jakim jest motoryzacja, branża ta została poddana regulacjom wymuszającym proekologiczne zachowania producentów samochodów. Obecnie na świecie jeździ 650 mln pojazdów, z czego na kraje Unii Europejskiej przypada blisko 180 mln. Progno [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus