Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Przegląd prawa Tytuł aktu prawnego Publikator Podstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz publikator (...)
»

Elektrownie nowej generac(...)

Sektor energii elektrycznej jest integralną częścią gospodarki każdego kraju. Oddziałuje na poziom życia społeczeństwa i stopień dewastacji przyrody. Obecne zużycie pierwotnych nośników energii w świecie wynosi 17 mld ton/rok paliwa umownego i ulegnie podwojeniu do 2050 r. Konieczne są nowe technologie energetyczne, spełniające wymagania „ czystych technologii węglowych” i gwarantujące w stosunku do obecnych nie tylko istotny wzrost sprawności termicznej, ale również z(...)
»