Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wodomierz w przedsiębiors(...)

Dziękuję za ciekawe uwagi i uzupełnienia mojego artykułu. Ponieważ jednak tak naprawdę tylko dwa spośród wymienionych przez mojego adwersarza problemów odnoszą się stricte do niego, pozwolę sobie odpowiedzieć tylko na nie. Przez zastosowanie rachunku ekonomicznego rozumiem sprawdzenie, czy przy istniejącej, czyli planowanej cenie wody i wodomierzy inwestycja w wodomierz wyższej klasy zwróci się w czasie jego użytkowania. Dobór mniejszej średnicy wodomierza opiera się na wynikach kilkutygodni(...)
»

Że tak powiem(...)

Wybory i formowanie rządu mamy już za sobą. Wiadomo kto, i za co ma odpowiadać, pomału dowiadujemy się jakie naprawdę były programy wyborcze zwycięskich ugrupowań i w jaki sposób mają być realizowane. Siłą rzeczy, z punktu widzenia zagadnień komunalnych, najbardziej interesujące są te elementy programu, a także generalnych warunków brzegowych gospodarki, które będą determinować postawę nowego rządu, w ciągu najbliższych paru lat - być może w ciągu całej kadencji, wobec samorządu terytorialn(...)
»