Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Sukces kampanii „Ziemia w(...)

Kolejny etap Kampanii na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, prowadzonej przez Fundację Nasza Ziemia, zakończył się w czerwcu br. Hasło kampanii „Ziemia w Twoich rękach” miało na celu zwrócenie uwagi na to, że odpowiedzialność za planetę spoczywa w rękach wszystkich mieszkańców i każde, nawet najmniejsze działanie ma znaczenie. W ramach kampanii stworzony został internetowy poradnik, zawierający proste zasady, które pozwalają chronić środowis(...)
»

Zarządzanie wodomierzami(...)

Zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1,2, podstawą naliczania opłat za wodę i ścieki są odczyty ilości dostarczanej wody, dokonywane przez wodomierze na przyłączach dostarczających wodę z sieci do instalacji domowych. Obowiązek zakupu, instalowania, utrzymania w należytym stanie technicznym, okresowej legalizacji, wymiany oraz dokonywania odczytów należy do przedsiębiorstwa wod-kan. Realizując ten obowiązek, przedsiębiorstwo w(...)
»