Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Opłaty za zajęcie pasa dr(...)

Nowy rok to okazja do podjęcia działań przez jednostki samorządu terytorialnego w celu dostosowania funkcjonujących opłat publicznoprawnych do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Wśród tych decyzji można znaleźć także uchwały w zakresie zwiększenia wymiaru opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego określonego rodzaju dróg samorządowych. Wraz za zmianą uchwały zarządcy dróg zmieniają decyzje w sprawie wymiaru opłaty rocznej za zlokalizowane w pasie drogi publicznej(...)
»

Spalanie i współspalanie (...)

Rozwój technologii pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł jest podyktowany rozwiązaniami prawnymi wprowadzonymi w UE, które zmierzają do zwiększania udziału energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych do poziomu 7,5% w 2010 i 12,5 % w 2015 r. Uzyskanie takiego udziału w produkcji energii jest możliwe tylko poprzez wdrażanie technik produkcji energii niekonwencjonalnej w dużej energetyce zawodowej. Jedna z technologii to współspalanie biomasy w kotłach energetycznyc(...)
»