Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Majówka z IFAT-em(...)

Największa tego typu impreza branżowa w Europie odbyła się 5-9 maja br. w Monachium w Niemczech. Mowa jest o 15 Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska, Kanalizacji i Zagospodarowania Odpadów IFAT, które mają miejsce co trzy lata. W tym roku przyciągnęły jeszcze więcej wystawców, których było aż 2560, co daje 15-procentowy wzrost. Ponadto przybyło 120 tys. odwiedzających z 163 państw, a 1/3 ogółu stanowili za(...)
»

Historia i rozwój gospoda(...)

Gospodarka osadami ściekowymi jest nieodłącznym elementem technologii oczyszczania ścieków. Powstawanie osadów ściekowych w oczyszczalni zawsze wiązało się z szeregiem trudności dotyczących każdego etapu postępowania z nimi – począwszy od zagęszczania osadów w osadnikach, a na ostatecznym ich unieszkodliwianiu różnymi metodami kończąc. Początkowo niesprzyjające prawidłowej gospodarce osadami ściekowymi okoliczności związane z brakiem podstawo(...)
»