Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Urządzenia techniczne w u(...)

Jerzy Duda Z definicji zapisanej w ustawie o drogach publicznych wynika, że ulica jest drogą łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych komunikacji miejskiej a także, że ulica jest drogą wydzieloną liniami rozgraniczającymi, która jest przeznaczona m.in. do umieszczania urządzeń technicznych nie związanych z ruchem pojazdów lub pieszych. Ten sposób podejścia do ulic stał się na tyle powszechny i bezkrytyczny, że nie podjęto systematycznych analiz ani badań skut(...)
»