Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling na świecie"

Polecane artykuły:

Oszczędzanie mile widzian(...)

Wykorzystanie biomasy kojarzy się powszechnie ze spalaniem drewna w naszych domach oraz współspalaniem drewna i odpadów drzewnych przez zawodowe elektrownie. Natomiast nie zawsze jest ono postrzegane jako model ekologiczny, który można dalej rozwijać, powodując zwiększenie konkurencji na rynku biomasowym i ograniczając konkurencyjność przemysłu drzewnego. Realizowane są duże projekty energetyczne związane z budową bloków energetycznych opalanych wyłącznie(...)
»

Listy do Redakcji(...)

W numerze 09/2005 „Recyklingu” ukazał się artykuł Pana Krzysztofa Kawczyńskiego z Polskiego Systemu Recyklingu Organizacji Odzysku pt. „Niekorzystne prognozy. Zagrożenia realizacji ustawowych celów w zakresie odzysku i recyklingu w najbliższych latach” (s. 26-28). W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o niepublikowanie w państwa miesięczniku obraźliwych zwrotów, stosowanych przez Pana Krzysztofa Kawczyńskiego, skierowanych przeciwko MSP. Pan ten określa małe przedsi(...)
»