Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

"Zagubione" miliony litró(...)

W procesie tworzenia skomplikowanego prawa, a do takiego z pewnością zaliczyć możemy uchwalone dopiero co Prawo wodne, łatwo o pomyłki. Matematyka okazuje się delikatną materią i nietrudno tu o popełnienie błędu, co, jak się wydaje, nastąpiło również w przypadku zapisu jednego z artykułów Prawa wodnego. W przypadku, o którym za moment, ewidentnego błędu legislacyjnego interpretacjami się nie naprawi, bo naruszenie zasad matematyki jest wyraźne i łatwe do zweryfikowa(...)
»

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.   Prosto z wokandy   Nieprawidłowe ustalenie stawek opłaty śmieciowej Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 26 listopada 2015 r., sygn. akt III SA/Po 610/15, nie(...)
»