Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odwieczny problem(...)

Prawo zamówień publicznych – to brzmi dumnie. Ale każdy, kto miał okazję zetknąć się z tą ustawą (i ją stosować!), ma zazwyczaj na jej temat nie najlepszą opinię. Regulacja ta ma szereg mankamentów, nie dziwota zatem, że ustawodawca cały czas ją „doskonali”. W ostatnich latach każdego roku wprowadzano średnio cztery zmiany w jej przepisach. W tym roku odnotowano już trzy nowelizacje i można podejrzewać, że pod tym względem będzie to rok rekordowy. Ostatnia, znacząca(...)
»

Partycypacja społeczna – (...)

Dopłaty do rachunków za prąd i możliwość zakupu udziałów oraz obligacji – to formy rekompensaty dla mieszkańców gmin położonych w pobliżu farm wiatrowych, proponowane przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW). Partycypacja społeczności lokalnej w przychodach ze sprzedaży energii elektrycznej to rozwiązanie stosowane z powodzeniem w innych krajach europejskich, m.in. w Danii czy Wielkiej Brytanii. Budowanie elektrowni wiatrowych w istotnym stopniu wspomaga rozwój wielu(...)
»