Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

PFR i NFOŚiGW kupują udzi(...)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce kupować udziały w spółkach wodociągowo-kanalizacyjnych. W spółki wodociągowe inwestuje już Polski Fundusz Rozwoju, który zawarł do tej pory ponad 20 umów o współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.  Unijne pieniądze powoli się kończą, samorządy mają więc mniejszą możliwość sięgania po wsparcie finansowe z UE. Dlatego Skarb Państwa wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju stworzył Fundusz Inwestyc(...)
»

Ocena ceny(...)

Analizując przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), można zaryzykować stwierdzenie, że jednym z kluczowych słów tam używanych jest „cena”. Obok wielu stwierdzeń z nią związanych istnieje w P.z.p. jeszcze instytucja rażąco niskiej ceny.   Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 P.z.p. przesłanką skutkującą obligatoryjnym odrzuceniem oferty jest fakt podania w niej przez wykonawcę rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiot(...)
»