Wymagania dla „szrotów”

wydany w Recykling – 2006-10
  DRUKUJ
W zasadzie, mówiąc o profesjonalnej stacji demontażu – „szrot” mogłabym obrazić jej właściciela. Po wejściu w życie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji jak grzyby po deszczu pojawiły się wymagane do niej rozporządzenia. Stąd też 2 listopada 2005 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU nr 143, poz. 1206).
Stacje demontażu, które spełniają przepisy ww. rozporządzenia, nie są już po prostu „szrotami”, tylko profesjonalnymi firmami. Oczywiście nie we wszystkich przypadkach tak jest, gdyż stacje demontażu prowadzone są w znacznej mierze przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), a koszt ich wyposażenia jest wysoki. Według szacunków Stowar [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus