Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gorączka prac legislacyjn(...)

Jakby na przekór kanikule w Sejmie, Senacie i w administracji centralnej pełną parą idą prace legislacyjne dotyczące niezwykle istotnych dla sektora komunalnego przepisów. Wydaje się, że tak kompleksowych nowelizacji nie podejmowano od 2000 r., kiedy to przygotowywano reformę prawa „ekologicznego” i odpadowego, dostosowującą polską legislację do unijnej. (...)
»

Stanęli do raportu(...)

Inspekcja Ochrony Środowiska ogłosiła w maju raport realizacji zadań za 2002 r. Skontrolowano ponad 17 tys. firm, z czego aż 1/3 stanowiły podmioty zajmujące się gospodarką odpadami. Tutaj też wykryto najwięcej uchybień. IOŚ brał pod uwagę m.in. ocenę prawidłowości postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi, oraz przeciwdziałanie nielegalnemu, transgranicznemu przemieszczaniu odpadów, ocenę realizacji obowiązków, wynikających z Ustawy z 11.05.2001 r. o opakowania(...)
»