Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Doświadczenia i perspekty(...)

Doświadczenia w planowaniu kompleksowych przekształceń funkcjonalno-przestrzennych i rewitalizacji miast są znaczące. Pierwsze tego typu programy powstały w Polsce na początku lat 90. ubiegłego wieku, jednak ich realizacja postępuje bardzo wolno. Dwie bariery, które od 15 lat blokują rozwój procesów rewitalizacji miast, to niedostatek finansów i brak odpowiednich rozwiązań prawno-organizacyjnych. Wi(...)
»

OZE są początkiem ewolucj(...)

Z Bartoszem Malowańcem, kierownikiem projektu Instytutu Ochrony Środowiska – PIB, rozmawia Magdalena Lipiecka. Plan Rozwoju Elektromobilności, podpisany przez Ministerstwo Energii we wrześniu 2016 roku, zakłada, że do 2025 roku po polskich drogach jeździć będzie milion samochodów elektrycznych. W jaki sposób wprowadzenie aut elektrycznych na tak szeroką skalę będzie oddziaływało na środowisko? Zastępowanie samochodów spalinowych przez elek(...)
»