Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Na rynku(...)

KAMELEO – kształtka wodociągowa z żeliwa sferoidalnego o zmiennym kącie Kształtka KAMELEO to produkt firmy Saint-Gobain PAM stosowany w sieciach wodociągowych jako modułowa i uniwersalna kształtka o zmiennym kącie załamania. Może być wykorzystana jako prostka, łuk lub łącznik o dowolnym kącie od 0 do 45°. Płynna zmiana kąta kształtki i modułowość złączy umożliwiają zastąpienie dwóch, a nawet trzech kształtek standardowych. Można ją wyposażyć w złącze kołnierzowe ora(...)
»

Magazynowanie(...)

Odpady komunalne są przede wszystkim odpadami – innymi słowy dotyczą ich wszystkie reguły ogólne gospodarki odpadami, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Tym samym rozważania na temat postępowania z odpadami komunalnymi, a zatem również odnoszące się do ich magazynowania, należy rozpocząć od owych reguł ogólnych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21), magazynowanie odpadów jest czasowym ich przechowyw(...)
»