Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak rozumieć pojęcie mode(...)

Jak rozumieć pojęcie modernizacji Wskutek nowelizacji Ustawy z 29 grudnia 2015 r. o OZE termin wprowadzenia w życie systemu aukcyjnego uległ przesunięciu na 1 lipca 2016 r. W zamyśle ustawodawcy postępowanie aukcyjne docelowo ma całkowicie zastąpić obecnie funkcjonujący system tzw. zielonych certyfikatów. System aukcyjny będzie jedyną ustawową formą wsparcia dla instalacji OZE powstałych po 1 lipca 2016 r. lub po tym dniu zmodernizowanych,(...)
»

Pojazdy asenizacyjne – re(...)

Na terenach nieskanalizowanych do magazynowania ścieków bytowych często stosuje się zbiorniki bezodpływowe. Ich zawartość co pewien czas musi być opróżniana za pomocą samochodów asenizacyjnych, które powinny spełniać wymagania szczegółowo określone w aktach prawnych. Pojazdy asenizacyjne nie tylko oczyszczają szamba, ale także transportują nieczystości ciekłe do stacji zlewnych. Mogą być one także wykorzystywane do innych celów, gdy (...)
»