Ustawa motorem rozwoju

wydany w Recykling – 2005-9
  DRUKUJ
Z dr inż. Beatą B. Kłopotek, zastępcą dyrektora Departamentu Polityki Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska, rozmawia Małgorzata Olsztyńska

Jaki jest główny cel ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?
Głównym celem ustawy jest transpozycja prawodawstwa unijnego w tym zakresie, czyli dyrektywy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Jednym z istotnych wymogów dyrektywy jest osiągnięcie poziomów selektywnego zbierania sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych w wysokości 4 kg/mieszkańca. Kraje członkowskie muszą ten poziom uzyskać do 2006 r., a Polska otrzymała dwuletni okres przejściowy, tzn. mamy czas do 2008 r. Poza tym w dyrektywie określono poziomy recyklingu i odzysku dla poszczególnych grup sprzętu – również tutaj Polska uzyskała dwuletni okres przejściowy (do 2008 r [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus