Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad"

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Przegląd prawa (PDF)(...)
»

Bunt gmin – przeciw komu?(...)

  Nasz Związek wystosował list otwarty do premiera (patrz „Przegląd Komunalny” 8/2012), zwracając uwagę, że prawdziwą kropką nad „i” w tworzeniu nowego systemu gospodarki odpadami będzie urzędowo wykonane wycofanie z obiegu prawnego „Wytycznych MRR w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorzą(...)
»