Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Stan biogazowni w Polsce (...)

Zgodnie ze Strategią Europa 2020 Polska ma obowiązek uzyskania 15-procentowego udziału OZE w całkowitym zużyciu energii do 2020 r. Biogazownie mogą pomóc w realizacji tego celu. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, w Polsce funkcjonują 303 biogazownie (stan z 30 września 2016 r.). W porównaniu z 2015 r. ich liczba wzrosła o 36. Największy przyrost odnotowano w przypadku biogazowni rolniczych, gdyż w ciągu roku powstało 26 tego typu instalacji.(...)
»

Recyklingowy galimatias(...)

Prawie 150 mln zł z opłat recyklingowych za wprowadzanie do Polski samochodów osobowych wpłynęło w ciągu siedmiu miesięcy na odrębne konto NFOŚiGW. Do ich wnoszenia ustawa o recyklingu pojazdów zobowiązała importerów i prywatnych użytkowników niezrzeszonych w sieci zbierania i przetwarzania wraków. Drugie tyle mogą zapłacić przedsiębiorcy, jeśli nie wywiążą się z obowiązku zorganizowania takiej sieci. Termin jej utworzenia był wyznaczony na początek 2006 r. Za każdy sprowadzony d(...)
»