Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Lider Polskiej Ekologii p(...)

Rozpoczęła się 7. edycja Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Do 31 marca br. jednostki zainteresowane zdobyciem prestiżowego tytułu „Lidera Polskiej Ekologii” mogą zgłaszać nowatorskie przedsięwzięcia proekologiczne. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: przedsiębiorstwo, wyrób oraz gmina/związek gmin. Konkurs Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii” prowadzony jest od 1996 r. i obejmuje swym zasięgiem cał(...)
»

O projekcie rozporządzeni(...)

Żenujące jest jednak to, że całkowicie zatracono nadrzędny cel tych wszystkich działań i decyzji, mianowicie ochronę klimatu – naszego i następnych pokoleń. Rzadko mówi się o misji, jaką kierowali się autorzy europejskich standardów ochrony środowiska w sektorze gospodarki odpadami. W efekcie toczy się dyskusja oparta na licytacji zysków politycznych w ramach slalomu między lobbystami, a politykami. Oczywiście zrozumiałe jest lobbowanie inwe(...)
»