Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Osobny przypadek: odpady (...)

Odpady z cmentarzy – zbierane zarówno selektywnie, jak i nieselektywnie – mogą być uznane za odpady komunalne, ale nie jest to jednoznacznie przesądzone. Jednocześnie uznać więc trzeba, że dopuszczalna jest inna interpretacja definicji z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach. Owa inna wykładnia nie może być uznana za błąd – decydujące znaczenie ma tu ocena charakteru tych odpadów (duże ilości związane z prowadzeniem działalności de fact(...)
»

Rządowa Strategia Rozwoju(...)

- niepewna przyszłość Tu i ówdzie słychać głosy obawy, że w związku z krytycznym ustosunkowaniem się do Strategii członków Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, na posiedzeniu, które miało miejsce 28 marca, tak ważny dla przyszłości rozwoju energetyki odnawialnej i wykonania podjętych przez Polskę zobowiązań dokument, może zostać przez Sejm na zapowiadanej debacie ekologicznej odrzucony. Decyzja taka byłaby ogromną szkodą dla tego sektora energetyki, pozbawiając go systemowej os(...)
»