Wszystkie artykuły w kategorii: "Wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Służebność przesyłu. Punk(...)

Pragnę przedstawić punkt widzenia dyrektora przedsiębiorstwa przesyłowego na problematykę służebności przesyłu. Chciałbym też polemicznie odnieść się do niektórych poglądów Mateusza Nyklewicza z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy, autora artykułu „Służebność przesyłu – zarys problematyki”, opublikowanego w miesięczniku „Wodociągi-Kanalizacja” 1/2013. Zgadzam się z tezą autora, iż kwestie sp(...)
»

Jak łatwiej wydać publicz(...)

Ludwik Węgrzyn prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich starosta bocheński Gdy 10 lat temu wchodziła w życie pierwsza ustawa o zamówieniach publicznych, w kraju powiało grozą, bowiem wprowadzane nowe procedury wydawania publicznych pieniędzy stawiały przed ich dysponentami określone warunki: jawności działania, wykluczenia z procesu zamówień osób bliskich, równości podmiotów oferujących towary czy usługi, nie mówiąc już o robotach budowlanych, a zwłaszcza zasadę uczciwej (...)
»