Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Opłaty za korzystanie z k(...)

Od kilku lat przedstawia się wiele skrajnych opinii i interpretacji prawnych, z wyrokami sądów włącznie, dotyczących kwestii, czy wody opadowe i roztopowe z dachów są ściekami. Dla powstania systemu opłat z tytułu odprowadzania ścieków systemem kanalizacji ogólnospławnej jest to zagadnienie obojętne. Każdy bowiem kierowany do kanalizacji ogólnospławnej ściek lub woda, nawet krystalicznie czysta, staje się ściekiem komunalnym w rozumieniu ust(...)
»