Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

MBP-y nie znikną, ale trz(...)

Z jakimi problemami borykają się instalacje wykorzystujące technologię MBP? Jaka jest ich przyszłość? Z Piotrem Szewczykiem, przewodniczącym Rady RIPOK oraz członkiem Rady Programowej Konferencji „Mechaniczne i biologiczne przekształcanie odpadów – Kierunek: Regionalne Centrum Recyklingu”, rozmawia Szymon Pewiński.   Pojawiają się głosy, że część przestarzałych MBP-ów w zasadzie należałoby zamknąć. To prawda? Trzeba zdefinio(...)
»

Regionalne instalacje a P(...)

Instalacje do zagospodarowania odpadów na całym świecie uznawane są za infrastrukturę, która może być budowana i eksploatowana przez władze publiczne we współpracy z biznesem. Wybór właściwej ścieżki postępowania ma duże znaczenie, gdyż od prawidłowości procedury może zależeć ważność umowy, a także możliwość pozyskania dla projektu dotacji z Unii Europejskiej. Kwalifikacja prawna umowy oraz związana z tym procedura wyboru partnera prywatnego w projekcie partnerstwa (...)
»