Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Partner prywatny pomoże z(...)

Z Markiem Tobiacellim, dyrektorem w Dziale Efektywności Energetycznej w firmie Siemens, rozmawia Urszula Wojciechowska. Na początku swojej kariery zawodowej interesował się Pan finansowaniem w formule ESCO. Obecnie Pana działalność związana jest z inwestycjami finansowanymi w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Czym różnią się te formy? Finansowanie jest kluczową częścią projektów związanych z efektywnością energetyczną, przyna(...)
»

Gaz łupkowy – skutki praw(...)

Po ponad dwuletnim okresie prac i analiz dotyczących problematyki ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska, powiązanej z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów niekonwencjonalnych w państwach członkowskich UE, 22 stycznia 2014 r. Komisja Europejska opublikowała zalecenie w tej sprawie. Wskazano w nim podstawowe zasady rozpoznawania i wydobywania węglowodorów z zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego1. W ramach tych dzi(...)
»