Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

W Brukseli o tworzywach(...)

Polska Izba Gospodarki Odpadami na zaproszenie PlasticsEurope, organizacji zrzeszającej producentów opakowań z tworzyw sztucznych, reprezentowała nasz kraj na konferencji IdentiPlast2007, która odbyła się w dniach 23-24 kwietnia br. W pierwszym dniu konferencji wystąpili przedstawiciele władz unijnych oraz administracji wybranych krajów, prezentując ogólną sytuację w Unii Europejskiej w zakresie polityki zagospodarowania (...)
»

Grozi nam masowa wycinka (...)

Zmiany ustawy o ochronie przyrody mogą doprowadzić do niekontrolowanego, masowego usuwania drzew i krzewów. Usuwanie drzew zawsze było kwestią bardzo konfliktową, podnoszoną od lat przez mieszkańców, urzędy miast i gmin, różne organizacje pozarządowe, a także przez organy kontrolne. Drzewa zagrożeniem Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie realizacji zadań związanych z usuwaniem drzew z pasa drogowego dróg powiatow(...)
»