Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Poszukiwany „złoty środek(...)

 Samorządy nie doceniają wpływu systemu opłat na efektywność procesu zarówno wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, jak i skuteczność jego funkcjonowania. Nie lekceważą go, ale też nie do końca znają jego wartość. Jeszcze… Nie jest to krytyka postaw samorządów, ale refleksja z kilku konferencji szkoleniowych, gdzie sygnalizowano zagrożenia czekające na te gminy, które z opóźnieniem podejdą do problemu mechan(...)
»

(...)

Jednocześnie zauważalny jest wzrost świadomości społeczeństw w zakresie czystości środowiska życia, w tym powietrza. Polityka UE zakłada rozwój społeczności lokalnych, a także wykorzystywanie lokalnych zasobów naturalnych na cele energetyczne i ciepłownicze. Do tej pory ciepłownictwo nie było wyraźnie objęte tą polityką, niemniej jednak ma to się zmienić od 2020 r. Projekt nowelizowanej dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (projekt dyrektywy RED I(...)
»