Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Problemy funkcjonowania s(...)

System recyklingu samochodów w Polsce został utworzony ustawą z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wprowadzała ona wymagania Dyrektywy Europejskiej z 2000 r. oraz rozporządzenia ministerstw do ww. ustawy. Zgodnie z oczekiwaniem system powinien spełnić podstawowe cele. Po pierwsze zapewnić możliwie wysoki poziom ochrony środowiska przed zniszczeniem spowodowanym pozostałościami po zużytych pojazdach. Po drugie zagwarantować opła(...)
»

„Biznes – Ekologia – Społ(...)

  Pod takim tytułem 2 czerwca br. w Warszawie odbyła się debata wysokiego szczebla, w której uczestniczyli przedstawiciele biznesu, administracji, nauki, organizacji pozarządowych i mediów. Spotkanie zorganizowała Fundacja Green Cross Poland. – Dopóki nie nauczymy się szukać ropy na Wenus i sprowadzać uranu z Marsa, trzeba liczyć na to, co mamy tutaj. Musimy jeszcze myśleć o naszych dzieciach, bo przecież nie jesteśmy (...)
»