Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Technologie separacji CO2(...)

Z uwagi na europejskie zobowiązania dotyczące przechodzenia na technologie niskoemisyjne rozwój technologii czystego węgla CCT musi następować równolegle z rozwojem metod podnoszenia wydajności i ograniczania emisji CO2 (m.in. poprzez jego wyłapywanie i składowanie). Unia Europejska dąży do zredukowania emisji CO2 o 50% do 2050 roku. Osiągnięcie tego celu nie jest możliwe bez wychwytywania i(...)
»

Osady ściekowe w powiecie(...)

Głównym tematem konferencji, która odbyła się 20 marca 2012 r., było zagospodarowanie osadów ściekowych powstających w oczyszczalniach ścieków powiatu szamotulskiego. Organizatorem i inicjatorem dyskusji był prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pniewach, Hubert Felski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z Pniew, Szamotuł, Obornik Wlkp., Wronek, Lwówka, Kaźmierza Wlkp., Ostroroga oraz Śmigla. Gośćmi honoro(...)
»