Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"

Polecane artykuły:

Kierunki rozwoju technolo(...)

Postęp w technologii uzdatniania wody powoduje konieczność nowego podejścia do projektowania, realizacji i eksploatacji stacji wodociągowych. W związku ze wzrostem wymagań stawianych wodzie uzdatnionej znaczenia nabierają działania zmierzające do intensyfikacji tradycyjnych metod uzdatniania wody oraz wdrażanie nowych, wysokoefektywnych procesów technologicznych, takich jak wymiana jonowa i techniki membranowe. Współczesne technologie i systemy uzdatniania wody stają się coraz bardziej zróżni(...)
»

Od redaktora(...)

Zdecydowana większość Czytelników oczekuje, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej, realizacja programu dostosowawczego stworzy duży popyt na produkcję i usługi związane z ochroną środowiska i gospodarką komunalną. Szacuje się, że fundusze pomocowe będą stanowić faktycznie około 15% wartości wszystkich proekologicznych inwestycji, realizowanych w najbliższych latach w Polsce. Ale manna z nieba nie spadnie i aby zrealizować polskie zobowiązania, związane z dostosowaniem do dyrektyw unijnych, t(...)
»