Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Chaos w mieszkalnictwie(...)

Mieszkalnictwo to jedna z najważniejszych kwestii społecznych, ale też trudna z uwagi na swą złożoność. W jej rozwiązywanie należy zaangażować wiele różnych podmiotów i źródeł finansowania, więc ciężko sobie z tą złożonością poradzić. Aby zrzucić z siebie choć część odpowiedzialności, politycy często idą na skróty i popełniają błędy. W połowie marca br. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowa(...)
»

Glony jako alternatywa dl(...)

Zaspokojenie potrzeb energetycznych technologiami związanymi z fermentacją metanową oraz produkcją biopaliw może zostać ograniczone z powodu braku wystarczającej ilości odpowiedniego substratu. Wykorzystanie typowo lądowych roślin pochodzących z upraw kierunkowych stwarza obecnie coraz większe trudności. W tym aspekcie ciekawą alternatywą mogą być możliwości wykorzystania roślinności wodnej jako biomasy w procesie biogazowania i wytwarzania biopaliwa płynnego. Zastosowanie te(...)
»