Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad"

Polecane artykuły:

Od Redaktora(...)

15 lat to na pozór niedługi odcinek czasu. Wystarczy jednak, by niemowlak stał się licealistą, a posadzone drzewko zaczęło dawać solidny cień. Ostatnie 15 lat w naszej branży było czasem obfitującym w różne wydarzenia. W 2003 r., gdy do rąk naszych czytelników trafił pierwszy numer „Wodociągów-Kanalizacji”, żyliśmy jeszcze poza Unią Europejską, internet zaczynał dopiero przyjmować się na dobre, przedsiębiorstwa krzepły w swoich młodych jeszcze strukturach organizacyjnych, napływały (...)
»

Ekonomicznie i estetyczni(...)

Każde założenie projektowe, które miałoby stanowić integralną część istniejącej przestrzeni, musi uwzględniać szereg istotnych czynników i uwarunkowań, które w znaczący sposób wpływają na docelową postać projektu. Wśród takich czynników wyróżnić można m.in. uwarunkowania techniczne, uzbrojenie terenu, zapisy obowiązujących aktów prawa miejscowego (jeśli takie istnieją) oraz warunki siedliskowe. Równie ist(...)
»